Διεύθυνση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8

Περιοχή: ΜΑΡΟΥΣΙ

Τ.Κ: 15125

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 8735001000

Επωνυμία: ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διακριτικός Τίτλος: ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε.

Δραστηριότητα Επιχείρησης: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

   powered by www.isolpro.gr